Sunday, September 30, 2012

Gurbani Katha...

Katha by Bhai Paramjeet Singh Khalsa (Anandpur Sahib wale). Please watch:

 

Dhan Hai Guru! Dhan Hai Teree Sikhee!

No comments: